KadraJoanna Jędrzejowska

Założyciel i właściciel firmy LOOTUS

Kierownik ds. Projektów Unijnych – Oś Priorytetowa VII, VIII, IX RPOW WP oraz I POWER
Trener Szkoleniowy
Doradca Zawodowy
joanna.jedrzejowska@lootus.pl
17 250 69 05


Ewelina Cuber

Kierownik ds. Projektów Unijnych
Koordynator Projektów Unijnych – Oś Priorytetowa VII RPO WP– Regionalny rynek pracy
Trener Szkoleniowy
ewelina.cuber@lootus.pl
881 400 910


Alicja Sukiennik

Kierownik ds. Projektów Unijnych
 Koordynator Projektów Unijnych – Oś Priorytetowa VIII RPO WP – Integracja społeczna
alicja.sukiennik@lootus.pl
881 400 906


Arkadiusz Jędrzejowski

Koordynator Projektów Unijnych – Oś Priorytetowa VIII RPO WP – Integracja Społeczna
Koordynator Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego
Trener Szkoleniowy
Doradca Zawodowy
arkadiusz.jedrzejowski@lootus.pl
881 400 910


Ewa Kasprzak

Koordynator Projektów Unijnych – Oś Priorytetowa VIII RPO WP
ewa.kasprzak@lootus.pl
535 004 323


Angelina Jamróz

Asystent Koordynatora Projektów Unijnych
angelina.jamroz@lootus.pl
881 400 906


Anna Węgrzyn

Koordynator Projektów Unijnych – Oś Priorytetowa IX RPO WP– Jakość edukacji i kompetencji w regionie
anna.wegrzyn@lootus.pl
881 400 515


Paulina Marszałek

Koordynator Projektów Unijnych – Oś Priorytetowa I POWER – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
paulina.marszalek@lootus.pl
728 545 785


Marzena Mendrygał

Głowna Księgowa
Specjalista ds. Rozliczeń Funduszy Unijnych –  Oś Priorytetowa VII, VIII, IX RPO WP oraz I POWER
marzena.mendrygal@lootus.pl
728 545 785