DODATKOWA II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „LEPSZE JUTRO Z WŁASNĄ FIRMĄ”

Szanowni Państwo, zwolniło się nam 1 miejsce w projekcie „Lepsze jutro z własną firmą”. W związku z tym uruchamiamy dodatkową turę rekrutacji do projektu, w której zrekrutujemy 10 osób na dokładnie takich samych warunkach jak podczas tury I. Spośród złożonych przez Państwa dokumentów zostanie wybrana jedna osoba z największą liczą punktów uzyskanych podczas II etapów rekrutacji (formularz rekrutacyjny oraz rozmowa z doradcą), która zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie. Pozostałych 9 osób zostanie umieszczonych na liście rezerwowej co oznacza, że w momencie kolejnej rezygnacji jednego z Uczestników Projektu osoba z listy rezerwowej zajmie miejsce osoby rezygnującej. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.lepszejutro.com.pl w zakładce „dokumenty do pobrania”. Kompletne dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami i niezbędnymi zaświadczeniami należy składać w biurze projektu ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec bądź mailowo na adres joanna.jedrzejowska@lootus.pl, ewelina.cuber@lootus.pl w terminie od 13.07.2020 r. do 19.07.2020 r. Zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lepsze jutro z własną firmą” dostępny na stronie www.lepszejutro.com.pl w zakładce „dokumenty do pobrania”. Podczas II tury rekrutacji obowiązują dokładnie takie samy procedury jak podczas tury I tj. tryb przeprowadzania oceny oraz kryteria oceny pozostają bez zmian. Kryteria premiujące również bez zmian. Dokumenty złożone przed terminem rekrutacji, po terminie rekrutacji bądź  niekompletne będą odrzucane z przyczyn formalnych.