Klient indywidualny

Posiadamy 8 lat doświadczenia w oferowaniu i udostępnianiu wsparcia dla klientów indywidualnych. Tworzone przez nas projekty mają za główne zadanie wsparcie beneficjentów w poszukiwaniu pracy, poprzez efektywne podnoszenie kwalifikacji, szkolenia zawodowe i udział w stażach zawodowych oraz bezzwrotne dotacja na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Niektóre z naszych projektów  umożliwiają również dofinansowanie asystenta osoby niepełnosprawnej – osoby pomagającej w przemieszczaniu się lub wykonywaniu czynności zawodowych, które są problematyczne ze względu na daną niepełnosprawność. Część naszych projektów skupia się również na tych osobach, które wymagają stałej opieki, gwarantując im formy opieki domowej w postaci usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rehabilitacji.