Informacja

Mamy znakomite wieści! Przystąpiliśmy do sieci podmiotów ekonomii społecznej Dobrostan!

Dobrostan tworzy kilkanaście PES oraz przedsiębiorstwo komercyjne.  Zjednoczyliśmy siły i w ramach sieci oferujemy szereg usług pomocowych dla osób starszych. Już niebawem będziemy informować o naszej szczegółowej ofercie.

Sieć powstała w ramach projektu „Sukces – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”. Projekt jest realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.