Klient indywidualny


Zapraszamy Państwa na bezpłatną konsultację/doradztwo w zakresie własnego rozwoju w formie – stażu zawodowego, szkolenia zawodowego, dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej, doradztwa zawodowego, podniesienia/podwyższenia/zmiany swoich dotychczasowych kwalifikacji zawodowych.

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez nas.

Nie tylko firmy, samorządy czy inne instytucje mogą korzystać z Funduszy Europejskich. Ty również możesz. Możesz zostać uczestnikiem jednego z naszych projektów. Oznacza to, że będziesz mógł wziąć udział w przedsięwzięciach unijnych, na które uzyskaliśmy wsparcie ze środków europejskich

Rozwój Zawodowy – Stały rozwój zawodowy to dziś konieczność – nie tylko dla osób pragnących awansu, ale również tych chcących utrzymać lub znaleźć pracę. Ciągłe kształcenie wymusza też dynamiczny rozwój technologii. Dzięki dofinansowaniu z funduszy szeroko dostępne będą kursy, szkolenia czy studia. Nasza oferta jest bardzo zróżnicowana – począwszy od treści specjalistycznych oraz typowo zawodowych, aż po ogólne, wspomagające pracę w zespole, zarządzanie, sztukę negocjacji czy gospodarowanie finansami.

Oferty pracy i staży – Oprócz szkoleń pomagających zdobyć umiejętności poszukiwane przez pracodawców, z Funduszy Europejskich realizujemy projekty mające na celu pomoc bezrobotnym. Są to m.in. konsultacje z trenerami zawodowymi, warsztaty przygotowujące do tworzenia odpowiedzi na ogłoszenia o pracy i rozmów kwalifikacyjnych, a także staże zawodowe.

Założenie firmy – Własny biznes staje się coraz bardziej popularnym pomysłem na karierę zawodową. Otwarcie firmy wymaga odwagi i determinacji, ale stwarza też duże możliwości rozwoju i realizacji własnych pasji i pomysłów. Pieniądze na założenie firmy będzie można uzyskać w ramach naszego projektu „Lepsze jutro z własną firmą” dzięki bezzwrotnym dotacjom.

Pomoc młodym – W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej sytuacja młodych ludzi na rynku pracy jest trudna, dlatego też z Funduszy Europejskich przygotowaliśmy specjalną pomoc dla młodzieży. Jeżeli masz mniej niż 30 lat, możesz skorzystać z projektów, które pomogą Ci przygotować się do przyszłej pracy, zdobyć niezbędne umiejętności lub pozwolą założyć własną firmę dzięki bezzwrotnym dotacjom. Wsparcie oferowane młodym osobom będzie kompleksowe i dostosowane do Twoich potrzeb w ramach projektów „Aktywizacja – Staż – Praca” i „W sukcesie jest POWER”.

.

Po